ประมวลภาพวีดีทัศน์ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๘
บรรยากาศงาน 1-8-57 บรรยากาศงาน 2-8-57 บรรยากาศงาน 3-8-57 ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ป.4-6(1) ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ป.4-6(2) ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ป.4-6(3) ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ป.4-6(4) การประกวดการแสดงละครภาษาจีน 1 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน 2 ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ม.1-3(1) ประกวดแสดงละครภาษาอังกษ ม.1-3(2) เสวนาทางวิชาการ ผลกระทบจากสังคมไร้จิตสาธารณะ เสวนาทางวิชาการ
เราจะปลูกฝังจิตสาธารณะ ให้กับเยาวชน ได้อย่างไร
เสวนาทางวิชาการ การสร้างสื่อและการปลูกฝังจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย บรรยากาศโซน
Workshop Public
Mind Park
การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดองคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่1ส ค 57 การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป. 4-6 รอบแรก 7 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-3 รอบแรก การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม. 4-6 รอบแรก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา รอบแรก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับมัธยมศึกษา รอบแรก การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2ส.ค.57(1) การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2ส.ค.57(2)


เสื้องานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗

  สั่งจองเสื้อ  

จำนวนครั้งที่เข้าชม
จำนวนครั้งที่เข้าชม
76982
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘ แก้ไขข้อมูลล่าสุด ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘